Premie Spouwmuurisolatie 2023: De Ultieme Gids

Laatste update: 06 Jul 2023 – Spouwmuurisolatie blijft een cruciale stap in de richting van een energiezuinige woning. Om huiseigenaren te motiveren deze investering te doen, zijn er diverse aantrekkelijke premies en financiële voordelen beschikbaar voor spouwmuurisolatie. In dit artikel vind je uitgebreide informatie over de bedragen, voorwaarden en hoe je de premies voor het na-isoleren van spouwmuren aanvraagt.

Overzicht van Beschikbare Spouwmuurisolatie Premies 2023:

 • Mijn VerbouwPremie
 • Totaalrenovatiebonus
 • EPC-labelpremie
 • Verlaagd btw-tarief
 • Huur- en isolatiepremie (voor slecht geïsoleerde huurwoningen)

1. Mijn VerbouwPremie

Als je je bestaande muren laat navullen met spouwmuurisolatie, kom je in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie. Deze geconsolideerde premie combineert de oude Vlaamse renovatiepremie en de aparte energiepremies van Fluvius.

Voor welke werken?

Het na-isoleren van een bestaande spouwmuur valt onder de premie voor de categorie ‘buitenmuur’. Hieronder vallen ook andere werken zoals:

 • Buitenmuurisolatie langs buitengevel / binnenkant buitengevel
 • Verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • Afbraak van buitenmuren
 • Vervangen nieuwe buitenmuren
 • Behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht
 • Behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • Afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons / plaatsen van nieuwe
 • Aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • Afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs (de binnenkant van) de buitengevel.
 • Je kan de spouwmuurisolatie dus combineren met andere werken aan de buitenmuren.

Voor wie?

Elke eigenaar en andere investeerder (bv. voor een woning, appartement of niet-residentieel gebouw dat je niet zelf bewoont maar waarin je investeert, ook al bent je geen eigenaar) die een bestaande spouwmuur navult of buitenmuurisolatie aanbrengt en eventueel gelijktijdig asbesthoudende gevelbekleding verwijdert, komt in aanmerking voor de premie.

Eigenaar-bewoners uit de middelste of laagste inkomenscategorie of verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen de premie krijgen voor alle bovengenoemde werken aan de buitenmuur, op voorwaarde dat de spouw- of buitenmuur voldoende geïsoleerd is.

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor spouwmuurisolatie?

Het premiebedrag voor de na-isolatie van een bestaande spouwmuur (eventueel in combinatie met andere werken) is afhankelijk van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

A. Woningen:

Doelgroep Premiebedrag
Eigenaar-bewoner laagste inkomenscategorie / Verhuurder aan sociaal verhuurkantoor tot 50% van de investering max. € 6.000 (bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner middelste inkomenscategorie tot 35% van de investering max. € 4.200 (bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner hoogste inkomenscategorie / Andere investeerder € 5 per m² spouwmuurisolatie* max. 40% van factuurbedrag (excl. btw) (bij factuur van min. € 1.000)

*Eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder kunnen enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie.

B. Andere gebouwen (appartementsgebouwen, niet-woongebouwen):

Doelgroep Premiebedrag
Eigenaar / Investeerder € 5 per m² spouwmuurisolatie* max. 40% van factuurbedrag (excl. btw) (bij een factuur* van min. € 1.000)

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voor welke gebouwen? Het gebouw (woning of appartement) ligt in het Vlaamse Gewest en is minstens 15 jaar oud op de datum van de aanvraag. Je kan de premie aanvragen voor renovatie of de realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden, komen niet in aanmerking.
 • Voor welke spouwmuren? De max. lambawaarde van het gebruikte materiaal is 0,065W/m.K. De spouw moet volledig opgevuld zijn en heeft een breedte van 50 mm. Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie, komen niet in aanmerking.
 • Door wie? De spouwmuurisolatie moet geplaatst worden door een erkende aannemer. Deze kan je verder informeren over alle voorwaarden.

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Je kan de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dit moet normaal gesproken uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur gebeuren. Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn onder andere de (eind)facturen, het attest van de aannemer, enzovoort. Een vakman kan je de nodige documenten bezorgen en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen.

2. Totaalrenovatiebonus

De Totaalrenovatiebonus is een extra premie die je kan krijgen als je minstens drie energiebesparende maatregelen neemt binnen een periode van vijf jaar. Spouwmuurisolatie kan een van deze maatregelen zijn.

Voor welke werken?

De Totaalrenovatiebonus geldt voor een combinatie van minstens drie van de volgende werken:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Muurisolatie (binnen, buiten, of spouw)
 • Vloerisolatie
 • Nieuwe beglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Ventilatiesysteem

Voor wie?

Elke eigenaar-bewoner, verhuurder of huurder kan de Totaalrenovatiebonus aanvragen.

Hoeveel bedraagt de Totaalrenovatiebonus?

Het bedrag van de bonus hangt af van het aantal uitgevoerde maatregelen:

Aantal maatregelen Bonus
3 € 1.250
4 € 1.750
5 € 2.750
6 € 3.750
7 € 4.750

3. EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie is een nieuwe premie die in 2021 werd geïntroduceerd. Als je woning na de renovatiewerken een beter EPC-label heeft, kan je ook een EPC-labelpremie krijgen.

Voor welke werken?

De EPC-labelpremie geldt voor renovatiewerken die leiden tot een verbetering van het EPC-label van de woning.

Voor wie?

Elke eigenaar-bewoner kan de EPC-labelpremie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de EPC-labelpremie?

Het bedrag van de premie hangt af van het nieuwe EPC-label van de woning:

Nieuw EPC-label Premie
A € 5.000
B € 3.750
C € 2.500
D € 1.250
E € 750

4. Verlaagd btw-tarief

Voor isolatiewerken aan woningen die ouder zijn dan 10 jaar, geldt een verlaagd btw-tarief van 6%.

Voor welke werken?

Het verlaagde btw-tarief geldt voor alle isolatiewerken, inclusief de plaatsing van de isolatie.

Voor wie?

Elke eigenaar-bewoner, verhuurder of huurder kan genieten van het verlaagde btw-tarief.

Hoeveel bedraagt het verlaagde btw-tarief?

Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van de gebruikelijke 21%).

5. Huur- en isolatiepremie (voor slecht geïsoleerde huurwoningen)

Als je een woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, kan je een huur- en isolatiepremie krijgen als je de woning isoleert.

Voor welke werken?

De Huur- en isolatiepremie geldt voor de isolatie van het dak, de muren en de vloeren, en voor de vervanging van ramen om het energieverbruik van de woning te verminderen.

Voor wie?

Elke verhuurder die een woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor kan de Huur- en isolatiepremie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de Huur- en isolatiepremie?

De premie bedraagt 30% van de investeringskosten, met een maximum van €2100.